Bonniers Trafikskola Online

Körkort ger frihet!

Vill du också uppleva friheten med eget körkort? Nu är det dags att ta B-körkort för personbil och här hittar du allt du behöver veta.

I korthet behöver du göra följande för att ta körkort:*
• Skaffa körkortstillstånd
• Gå introduktionsutbildning (om du övningskör privat)
• Övningskör och lär dig teorin
• Gå riskutbildning
• Boka förarprov (körprov och kunskapsprov)
• Genomför förarprov (körprov och kunskapsprov)

Du får lov att övningsköra från det att du fyllt 16 år, förutsatt att du har ett körkortstillstånd.
För att få ditt körkort måste du uppfylla följande sex krav:

• Du har körkortstillstånd
• Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
• Du har fyllt 18 år
• Du har genomgått riskutbildning
• Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov)
• Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området, men om du har ett sådant kan du byta ut det mot ett svenskt

Kör igång med vår onlineutbildning redan idag!

Körkort ger frihet

Skaffa körkortstillstånd

För att få körkortstillstånd måste du ha fyllt 16 år. Du kan antingen beställa en ansökningsblankett eller ansöka direkt på korkortsportalen.se. Till ansökan hör en hälsodeklaration, där du svarar på ett antal frågor om din hälsa. Du måste också bifoga ett synintyg. Intyget kan du skaffa hos en legitimerad läkare, legitimerad optiker eller hos en trafikskola.

Ett körkortstillstånd kostar 220 kronor och är giltigt i fem år. Avgiften betalas till Transportstyrelsen. Mer information finns på www.korkortsportalen.se

Gå introduktionsutbildning

Övningskör du privat? Då behöver du ha en godkänd handledare. Både du och din handledare måste ha genomgått en introduktionsutbildning hos en trafikskola eller annan auktoriserad utbildare. Utbildningen varar i minst tre timmar och utbildaren rapporterar din och din handledares genomgångna utbildning direkt till Transportstyrelsen.

Introduktionsutbildningen är giltig i fem år.

Övningskör och lär dig teorin

Bäst resultat får du när du övningskör och läser körkorsteori parallellt. Lär dig teorin här på Bonniers Trafikskola parallellt med övningskörningsmomenten oavsett om du kör privat eller på någon trafikskola. Kom ihåg att det är din kunskapsnivå som avgör hur väl du lyckas med både uppkörning och teoriprov hos Vägverket. Genom att repetera och vara väl förberedd så ökar dina chanser samtidigt som risken för omprov och extra kostnader minskar.

Kör igång redan idag!

Riskutbildning

Riskutbildningen är obligatorisk och består numera av två delar:
• Första delen handlar om hur alkohol, droger och trötthet kan påverka din körförmåga.
• Andra delen motsvarar den ”gamla” riskutbildningen – halkkörningen – och handlar om körning under särskilda förhållanden.

Utbildningen anordnas av Transportstyrelsen godkända utbildare. På korkortsportalen.se kan du söka efter godkända utbildare. Utbildaren rapporterar in att du genomfört riskutbildningen och när den är registrerad får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Trafikverket. Riskutbildningen är giltig i fem år efter att du genomfört den.

Dags för uppkörning och teoriprov

Förarprovet består av två prov: körprov och kunskapsprov(teoriprov). Du bokar tid för båda proven vid samma tillfälle, på www.trafikverket.se. Du börjar alltid med kunskapsprovet och fortsätter sedan med körprovet, oavsett resultat på kunskapsprovet. Blir båda proven godkända har du ditt körkort inom fem dagar.

Om ett av proven inte är godkänt kan du mot en avgift göra omprov. Det bör du göra inom två månader – det är nämligen giltighetstiden för ditt godkända prov. Omprovet ska bokas senast tre dagar efter genomfört körprov. Om giltighetstiden för ditt godkända prov hinner gå ut måste du göra båda proven igen.

Avgiften för ett kunskapsprov är 325 kronor (400 kronor kvällar och helger). Ett körprov kostar 800 kronor (1040 kronor kvällar och helger). Den bil du använder vid körprovet måste ha dubbelkommando – dvs, pedaler även på passagerarsidan. Trafikverket kan vid behov tillhandahålla en sådan bil. Avgiften för detta är 400 kronor. Förarprov bokar du på Trafikverkets webbplats.